امروز: جمعه 1399/03/16
×
سینمای وودی آلن


در این کتاب کوشیده‌ایم با طرح بحث‌های موجود پیرامون فیلم‌های وودی آلن، پنجره‌ای را به سمت کمدی روشنفکرانه بگشاییم تا برای سینمای کشورمان هم مفید واقع شود. مقالات این مجموعه از سه کتاب مختلف انتخاب و تلاش شده که با کنار هم قرار دادن نظر گاه‌های مختلف درباره‌ی هر یک از فیلم‌ها، وجوه مختلف این آثار تحلیل شوند. پیتر جی. بیلی، سم گیرگوس و لی فالون نویسندگان این کتاب‌اند. به عبارت بهتر تلاش شده تا از مهم‌ترین منابع موجود برای تحلیل آثار وودی آلن استفاده شود.
کد: 54 | دوشنبه 03 آبان 1395 ساعت 11:35
3407
FCF News | دوشنبه 03 آبان 1395 ساعت 11:35