امروز: جمعه 1399/03/16
×
سینمای جاده‌ای

کتاب «سینمای جاده‌ای» متشکل از مجموعه مقالات نویسندگان مختلف توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی و با همکاری انتشارات علمی فرهنگی منتشر شد.
در اين کتاب، تلاش شده تا شناخت در خور تأملی از وجوه گوناگون سینمای جاده‌ای ارائه شود. امید که این مجموعه بتواند کمک بهینه‌ای باشد برای شناخت بهتر مفاهیم سینمایی.
کتاب «سینمای جاده‌ای» به کوشش احسان نوروزی در ۳۵۱ صفحه منتشر شد.
کد: 53 | دوشنبه 03 آبان 1395 ساعت 11:34
3358
FCF News | دوشنبه 03 آبان 1395 ساعت 11:34