امروز: جمعه 1399/03/16
×
روایت در فیلم داستانی (جلد اول)

دیوید بُردوِل در این کتاب کوشیده تا شیوه‌های گوناگون روایت را در فیلم‌های داستانی نقد و بررسی ‌کند. بخش اعظم کتاب به تحلیل آثار فیلم‌سازان بزرگ اختصاص یافته است. بُردوِل بر این باور است؛ شیوه‌های روایت، هریک ارزش خاص خود را دارند. او بدون هرگونه موضع‌گیری ارزش‌گذارانه، همان‌قدر به آثار فیلم‌سازی مثل آلفرد هیچکاک توجه کرده است که به ساخته‌های ژان ـ  لوک ‌گدار.
کد: 351 | دوشنبه 12 تیر 1396 ساعت 14:00
4172
FCF News | دوشنبه 12 تیر 1396 ساعت 14:00