امروز: شنبه 1399/03/10
×
فصلنامه شماره 80 (شخصیت و شخصیت پردازی)

«چرا باید موضوع شخصیت های سینمایی را بررسی کرد؟ نقاط مشترک بین شخصیت های رمان، تئاتر و سینما کم نیستند. اساس شخصیت هرچه و در هر ساختار ادبی که باشد دسترسی به شخصیت ها هیچ گاه «مستیم» نیست. . . شخصیت یا شخصیت نمایشی، همیشه محصول یک ساختار متنی است که مرتبط با خاستگاهش، شیوه ی معرفی و بیان خود را می یابد. .... خاستگاه شخصیت هر چه باشد نشانه ای است برای ساخت دنیایی خیالی و ضروری. به رغم جوان بودن تاریخ سینما آن چه در شخصیت های تئاتر و رمان می بینیم در فیلم نیز دیده می شود.»

«شخصیت های سینمایی»، «پنج معیار شخصیت سازی نمایشی»، «شخصیت پردازی شخصیت های غایب»، «اودیسه ای برای ضد قهرمان»، «معنا و انتقال دهنده ی معنا: شخصیت اصلی و پیش فرض»، «روان پریشی در فیلم ها» و «میزانسن و شخصیت پردازی» از عناوین موضوعی این فصلنامه است.

همچنبن « جامعه شناسی شخصیت»، «توصیف شخصیت های سینمایی»، «الگو پذیری جامعه از قهرمانان سینمایی» و «چالش تغییر: سه پرسش مربوط به شخصیت اصلی» دیگر عناوین موضوعی فصلنامه جدید بنیاد سینمایی فارابی را تشکیل می دهد.

گفتنی است؛ ژاکلین نقاش، شاهپور شهبازی، احمد الستی، وحیداله موسوی، فرانک آرو، ساناز فلاح فرد، مرتضی منادی به عنوان نویسنده و نوشین دیانتی، محمدرضا سهرابی و کتایون امیراحمدی به عنوان مترجم با این فصلنامه فارابی همکاری داشته اند.

کد: 1184 | سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 ساعت 12:57
1833
FCF News | سه شنبه 11 ارديبهشت 1397 ساعت 12:57