از سوی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی:
گزارش ارزشیابی فرآیند اعطای گواهینامه های هنری سینمایی منتشر شد


گزارش توصیفی درجه هنری صادر شده برای سینماگران از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور طی سالهای 1386 تا 1395 تولید و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، دومین گزارش راهبردی سینمایی، تولید و منتشر شده توسط معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی به گزارش توصیفی ارزیابی درجه هنری صادره برای سینماگران طی سالهای 1386 لغایت مرداد 1395 اختصاص یافت.
در این گزارش پژوهشی عملکرد سه دولت مختلف «نهم1386-1388 »، «دهم1388-1392 » و «یازدهم1392-1395 » در خصوص اعطای گواهینامه‌های هنری(درجه هنری) بررسی شده تا مشخص شود کدام دولت اهتمام بیشتری به مسئله اعطای درجه هنری داشته و همچنین بیشترین گواهینامه‌های صادر شده در هر دولت چه درجه‌ای را در برمی‌گیرد و مربوط به کدام افراد و چه رشته‌ای بوده است.

در این گزارش خلاصه گزاره‌های توصیفی زیر درباره گواهینامه‌های صادر شده ارائه شده است:

1. بر اساس عنصر زمان، بیشترین عملکرد شورا در کمیته سینما مربوط به سال 1393 و کمترین آن مربوط به سال 1388 است.
2. عملکرد دولت یازدهم به تنهایی بیش از عملکرد دو دولت قبلی در این حوزه بوده است.
3. درجه گواهینامه‌های هنری سینمایی صادر شده در دولت یازدهم پراکندگی تقریبا یکسانی داشته است ولی در دو دولت نهم و دهم، بیشتر گواهینامه‌های هنری درجه 3 صادر شده است.
4. طی دوره زمانی بررسی شده، تعداد 111 گواهینامه درجه 1 ، 118 گواهینامه درجه 2 و 167 گواهینامه درجه 3 صادر شده است.
5. بر اساس مؤلفه رشته، بیشترین گواهینامه‌های صادر شده به رشته کارگردانی و زیرمجموعه آن با تعداد 124 گواهینامه اختصاص دارد. بعد از این رشته با فاصله معناداری بازیگری با تعداد 60 گواهینامه و در تهیه‌کنندگی 42گواهینامه صادر شده است.
6. اعطای گواهینامه درجة یک هنری به برخی از هنرمندان به دلیل حسن شهرت و فعالیت مستمر و درخشان از جمله سیاستهای دولت یازدهم در ارزشیابی هنرمندان بوده است.
7. ارزشیابی کیفی عملکرد شورای ارزشیابی بدون دسترسی به داده‌های مختلف امکان‌پذیر نمی‌باشد. با این حال جدول دریافت‌کنندگان گواهینامه‌های هنری در دولت‌های مختلف از سال 1386 لغایت مرداد 1395 ، ارزیابی شخصی برگزیدگان به خصوص درجه یک را در دسترس قرار میدهد.از جمله مهمترین مسائل مرتبط با سیاست اعطای گواهینامه‌های هنری، میزان اثربخشی یا تأثیرگذاری آن در بهبود فضای عمومی فرهنگ و نیز انتفاع دارندگان از مزایای آن است. شایان ذکر است، پیش از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دایره ارزیابی و صدور گواهینامه هنری صرفا به کارکنان دولت محدود بوده و منطق اعمال آن سیاست نیز، بهره‌مندی از گواهینامه برای ارتقای شغلی بوده است.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد شده است تا در کنار ارزشیابی عملکرد شورای ارزشیابی هنری، سیاست صدور گواهینامه‌های هنری(درجه هنری) و نیز میزان اثربخشی و کارآمدی آن نیز مورد ارزیابی سیاستی پژوهشگران و علاقمندان قرار بگیرد.

فایل کامل این گزارش از اینجا  قابل دانلود است.
کد خبر: 3482    |    تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه ، ۵ بهمن ۱۳۹۵ ، ۱۶:۰۹
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir