آخرین اخبار سازمان
محدودسازی عناوين     نمایش # 
# عنوان مطلب کارگردان
1 «پل سفید» در آخرین مراحل فنی مهدی شکری آذر
2 «آرزو» مقابل دوربین رفت مهدی شکری آذر
3 فیلمبرداری " آستیگمات " به پایان رسید مهدی شکری آذر
4 پایان فیلمبردارى «‌هت تریک» محمدعلی بیگی
5 «آستیگمات» جلوی دوربین رفت محمدعلی بیگی
6 ادامه فیلمبرداری «دارکوب» در تهران مهدی شکری آذر
7 فیلمبرداری «جوراب شو» روزهای پایانی محمدعلی بیگی
8 ادامه فیلمبرداری «همچنان که میمردم» محمدعلی بیگی
9 «اکسیدان» به نیمه رسید محمدعلی بیگی
10 ملی و راه‌های نرفته‌اش و آخرین مراحل فنی محمدعلی بیگی
11 فیلمبرداری «یک کیلو و بیست و یک گرم» محمدعلی بیگی
12 «انزوا» در مراحل فنی محمدعلی بیگی
13 پایان فیلمبرداری «پشت دیوار سکوت» محمدعلی بیگی
14 پایان فیلمبرداری «ماجان» محمدعلی بیگی
15 «ناکوک» آماده نمایش محمدعلی بیگی
16 آخرین مراحل فنی«پرسه در حوالی من» محمدعلی بیگی
17 ادامه فیلمبرداری «بن بست وثوق» محمدعلی بیگی
18 «نیمکت» در مرحله ساخت موسیقی محمدعلی بیگی
19 پایان فیلمبرداری «گیلدا» محمدعلی بیگی
20 «سارا و آیدا» به صداگذاری رسید محمدعلی بیگی
 
نخستین پیشین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 پسین پایانی
برگ 1 از 11 برگ
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir