تیم های مدیریت ، بازرگانی و امور مالی اول تا سوم شدند

یک دوره مسابقه طناب کشی در بنیاد سینمایی فارابی با حضور کارکنان بخش های مختلف این بنیاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در این مسابقه تیم های مدیریت ، بازرگانی و امور مالی به ترتیب اول تا سوم شدند و جوایز آن با حضور سید احمد میرعلایی مدیر عامل و حسن نجاریان قائم مقام فارابی به برگزیدگان اهدا شد.
بر پایه این گزارش تیم مدیریت قهرمان مسابقه از نقراتی چون ململی ، میرطاهری، فراهانی، بهزادپور، کاشی، تاجیک و انصاری تشکیل شده بود. همچنین در تیم نایب قهرمان یعنی بازرگانی افرادی چون گودرزی ، ماهوتچیان، فرهادی، احدی، حق پرست، غلامی و سلطانشاه حضور داشتند.
ترکیب تیم امور مالی نیز شامل آقایان زمانی ، شرایی، الفت، صالحی، مهدویان، زنده رود و خداکرمیان می شد.
همچنین داوری این مسابقات برعهده آقای ربیع مشایخ داور فدراسیون این رشته و قهرمان کشتی پیشکسوتان جهان بود.

 


 تیم مدیریت - مقام اول 
   
  مقام دوم - تیم بازرگانی 
   
  مقام سوم - تیم امور مالی 
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir