فروش روزانه سال 1395

بهمن

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1395/11/29


دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
هفت ماهگی
43 14 15,077,168,000
2

سلام بمبئی
77 17 64,451,491,000
3
چهار اصفهانی در بغداد
47 0 6,539,935,000
4

شاباش 34 0 3,125,035,000
5
خانه ای در خیابان 41
37
10 5,613,683,000
6
وارونگی 37 0 4,360,960,000
7
گیتا
37 0 3,169,590,000
8
ماهمه گناهکاریم
27 0 1,238,380,000
9

جنجال در عروسی 59 0 7,755,479,000
10
جشن تولد
7 8
229,900,000
11
مبارک 7 26
951,878,000
12
ماحی 7 15 351,740,000
13
افسونگر 3 17 265,210,000
14
خوب بد جلف 3 27 5,230,515,000
دی

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1395/10/30


دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
هفت ماهگی
15 22 7,342,828,000
2

وارونگی

29 6 3,514,080,000
3
سلام بمبئی
49 30 55,548,044,000
4

خانه ای در خیابان 41
9 17 1,657,770,000
5
چهار اصفهانی در بغداد

22 19 3,631,055,000
6
شاباش
9 21 815,905,000
7
گیتا
29 7 2,758,740,000
8
ماهمه گناهکاریم
22 2 1,179,880,000
9

جنجال در عروسی 49 12 7,076,859,000
10 یتیم خانه ایرانی 67 0 7,689,251,000
11 مشکل گیتی 29 0 4,321,060,000
12 آس و پاس 67 0 15,677,597,000
13 نفس
57
0 9,439,178,000
14 خشکسالی و دروغ 84 0 16,066,550,000
15 سیانور 64 0 16,483,523,000
16 لاک قرمز 40 0 6,774,825,000
17 متولد 65 60 0 8,441,282,000


آذر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1395/09/30


دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
یتیم خانه ایرانی
53 8 6,595,351,000
2

نیمه شب اتفاق افتاد
60 5 11,034,986,000
3
مشکل گیتی

26 17 3,964,020,000
4

آس و پاس 60 18 14,641,952,000
5
نفس
39 7 7,828,823,000
6
سلام بمبئی
20 28 32,450,826,000
7
خشکسالی و دروغ 77 5 15,915,410,000
8
سیانور 60 10 16,366,953,000
9

لاک قرمز
20 15 3,429,745,000
10 فروشنده 105 6 94,201,900,000
11 متولد 65 53 7 8,226,712,000
12 جنجال در عروسی
20 16 3,287,994,000


آبان

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1395/08/30


دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
یتیم خانه ایرانی
25 11 2,939,671,000
2

نیمه شب اتفاق افتاد
32 22 7,768,340,000
3
آس و پاس
32 20 9,150,771,000
4

سیانور 32 20 12,429,521,000
5
خشکسالی و دروغ
49 15 14,201,150,000
6
این زن حقش را می خواهد 25 0 2,085,100,000
7
فروشنده 77 16 90,920,584,000
8
متولد 65
25 17 5,250,560,000
9

هیهات 24 0 542,660,000
10 اروند 31 0 1,044,597,000
11 نفس
11 18
2,850,908,000مهر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1395/07/30


دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
لانتوری 76 4 41,642,960,000
2

آبنبات چوبی
54 0 9,835,411,000
3
هیهات

20 5 484,110,000
4

من 59 0 14,452,885,000
5
سایه های موازی
41 0 3,428,620,000
6
ربوده شده 24 0 984,750,000
7
ناردون 62 0 24,033,441,000
8
خشکسالی و دروغ
20 24 6,986,430,000
9

فروشنده 48 24 76,541,957,000
10 اروند 27 5 968,677,000
11
این زن حقش را می خواهد
7
12
588,480,000
12 نیمه شب اتفاق افتاد 3 25 809,470,000
13 آس و پاس 3 17 522,400,000
14 سیانور 3 24 962,100,000


شهریور

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1395/06/31


دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
دختر
60 0 18,731,446,000
2

لانتوری

50 21 39,178,584,000
3
آبنبات چوبی
36 13 8,232,351,000
4

زاپاس
68 0 27,096,320,000
5
من

36 11 12,768,065,000
6
سایه
14 0 552,105,000
7
دزد و پری 55 0 5,764,892,000
8
ناردون 43 23 19,730,211,000
9

بارکد 79 0 68,307,701,000
10 امکان مینا 42 0 3,323,167,000
11
فروشنده
22 26
51,240,687,000
12 سایه های موازی
22
10 2,198,080,000
13 ربوده شده 1 10 36,570,000
14 اروند 1 8 18,520,000

مرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1395/05/31


دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
دختر
55 8 18,039,376,000
2

لانتوری

19 27 24,157,004,000
3
زاپاس

52 15 24,808,422,000
4

دراکولا
47 10 24,416,104,000
5
دزد و پری
32 14 4,259,838,000
6
بارکد 70 18 65,616,361,000
7
امکان مینا
19 8 2,067,790,000
8
ایستاده در غبار 51 0 10,336,799,000
9

عادت نمی کنیم 56 0 14,071,980,000
10 ناردون
12 27 5,327,637,000
11 آبنبات چوبی
5 19
1,213,403,000
12
من
5 15 1,775,975,000

تیر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1395/04/31


دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
ایستاده در غبار
40 11 8,606,979,000
2

دختر

25 16 7,420,831,000
3
زاپاس

22 26 9,078,775,000
4

عادت نمی کنیم
45 6 12,523,990,000
5
دراکولا

22 26 17,814,340,000
6
بارکد 40 30 42,010,685,000
7
ننه نقل 44 0 2,977,440,000
8
یک دزدی عاشقانه 52 0 11,324,858,000
9

رسوایی 2 52 0 14,550,938,000
10 اژدها وارد می شود 59 0 19,474,096,000
11 دزد و پری
2
17 151,168,000خرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1395/03/31


دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
خنده های آتوسا
41 0 4,267,385,000
2

یک دزدی عاشقانه
47 8 11,032,008,000
3
رسوایی 2
47 11 14,102,295,000
4

پنجاه کیلو آلبالو
80 0 74,519,771,000
5
اژدها وارد می شود
54 9 18,897,076,000
6
ابد و یک روز 77 0 65,908,891,000
7
مرگ ماهی 34 0 4,881,990,000
8
بادیگارد 70 0 42,916,018,000
9

خشم و هیاهو 70 0 11,122,965,000
10 عادت نمی کنیم
18 21 7,275,340,000
11
ننه نقلی
18 15 1,543,340,000
12
ایستاده در غبار
13 23
3,063,481,000
13 بارکد
13 29
11,454,840,000

اردی بهشت

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1395/02/31


دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
من سالوادور نیستم

69
0
71,427,808,000
2

خنده های آتوسا

24
13
2,723,565,000
3
بادیگارد
66
12 42,283,968,000
4

کفشهایم کو
47
0
4,605,938,000
5
پنجاه کیلو آلبالو
66
26 69,606,616,000
6
اژدها وارد می شود
24 17
10,114,073,000
7
ابد و یک روز 66
24
59,605,871,000
8
خشم و هیاهو 66
6
10,754,265,000
9

یک دزدی عاشقانه
17 23
4,250,190,000
10
رسوایی 2
17
25 7,466,620,000
11
مرگ ماهی
17
13 2,362,050,000
فروردین

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1395/01/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
من سالوادور نیستم

55 31 61,441,495,000
2

بادیگارد
35 27 30,170,120,000
3
کفشهایم کو
33 11 3,331,958,000
4

پنجاه کیلو آلبالو
35 26 44,960,881,000
5
ابد و یک روز
35 24 30,419,250,000
6
خشم و هیاهو 35 14 5,843,575,000

1394


پر فروش ترين فيلم هاي سال 1394

تعداد فیلمهای اکران شده سال 1394 جمعا 60 فیلم بوده است

فایل اکسل فروش کل فیلمها در سال 1394

فایل PDF مرتب بر
اساس فروش کل
فایل PDF مرتب بر اساس
میانگین فروش روزانه
پر فروش ترين فيلم هاي سال 1394

ردیف
نام فیلم

تعداد روز

فروش کل تهران
۱ محمد رسول الله (ص)
106 64,146,876,000
۲

نهنگ عنبر

94
49,226,854,000
۳ ایران برگر
89
30,928,705,000

 

 


بالاترين ميانگين فروش روزانه سال 1394


ردیف نام فیلم
تعداد روز
میانگین فروش روزانه
۱ من سالوادور نیستم
ادامه دارد
832,291,500
۲

محمد رسول الله (ص)

71
605,159,208
۳ ابد و یک روز
ادامه دارد
525,610,000


 

 فایل اکسل فروش کل فیلمها در سال 1392
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir