فروش روزانه سال 1393

اسفند

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/12/29


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
سیزده
70 0 2,229,093,000
2

جمشید و خورشید
27 0 281,000,000
3
تمشک
34 0 1,707,817,000
4

همه چیز برای فروش
34 0 913,270,000
5
مجرد 40 ساله
70 0 9,026,268,000
6

روزگار عشق و خیانت
35 0 538,027,000
7

شانس عشق تصادف
63 0 3,857,708,000
8

لامپ 100
34 0 3,006,582,000
9

ملبورن
77 0 7,912,702,000
10

ارسال آگهی تسلیت

13 0 401,735,000
11

چند متر مکعب عشق
68 0 2,770,457,000
12
گورداله
30 0 132,205,000
13

طعم خوش خیال

10 15 388,395,000
14 ایران برگر 10 30 1,244,110,000
15 رخ دیوانه 10 26 1,414,059,000
16 استراحت مطلق 10 19 1,269,230,000
17 روباه 3 13 19,435,000

 


بهمن

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/11/30


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
چند متر مکعب عشق
63
5
2,670,397,000
2

سیزده
51
4
2,127,791,000
3
کالسکه

38
0
871,280,000
4

رستم و سهراب
34
0
506,401,000
5
شیار 143
90
0
17,634,542,000
6

مجرد 40 ساله
51
22
7,281,712,000
7

آنچه مردان درباره زنان نمی دانند
75
0
8,257,925,000
8

شانس عشق تصادف
44
13
3,193,856,000
9

خانه ای کنار ابرها
50
0
613,816,000
10

ملبورن
58
6
7,300,880,000
11

تراژدی
54
0
3,329,372,000
12
گورداله
29
9
118,888,000
13
چهار باندی

15
0
50,365,000
14
روزگاری عشق و خیانت

16
13
185,409,000
15
جمشید و خورشید

8
12
66,015,000
16
همه چیز برای فروش

8
13
302,230,000
17
تمشک

8
20
433,330,000
18 لامپ 100 8 27 1,131,172,000

 

دی

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/10/30


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
چند متر مکعب عشق
33
12

1,746,984,000
2

ساکن طبقه وسط
69 0 9,815,471,000
3
کالسکه

28 8 762,273,000
4

شیار 143
68 16 16,568,716,000
5
آنچه مردان درباره زنان نمی دانند
61 13 7,913,470,000
6

تراژدی
47 3 3,263,562,000
7

فصل فراموشی فریبا

7 0 44,745,000
8

خانه ای کنار ابرها

28 6 360,176,000
9

ملبورن

28 16 4,882,737,000
10

بیگانه
47 2 1,278,917,000
11

میهمان داریم
40 0 1,920,856,000
12 مستانه 33 0 3,196,547,000
13 سیزده 21 12 1,121,440,000
14 مجرد 40 ساله 21 27 2,965,085,000
15 شانس عشق تصادفی
14 17 1,109,035,000
16 اشک و سکوت 13 6 50,695,000
17 رستم و سهراب 12 18 240,600,000

 
آذر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/09/30


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
شهر موشها 2
107
0
59,850,979,000
2

ساکن طبقه وسط
61
10
9,553,556,000
3
شیار 143
39
26
11,905,421,000
4

آنچه مردان درباره زنان نمی دانند
32
23
6,001,066,000
5
آتش بس 2
71
0
25,601,665,000
6

میهمان داریم
39
5
1,920,516,000
7

مستانه
32
18
3,183,767,000
8

تراژدی

18
22
1,997,837,000
9

بیگانه

18
12
850,637,000
10

چند متر مکعب عشق

4
15
162,285,000

 آبان

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/08/30


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
آتش بس 2
60
13
24,582,105,000
2

ساکن طبقه وسط
32
16
6,705,978,000
3
خانوم

51
0
3,626,710,000
4

شهر موشها 2
82
17
58,043,796,000
5
خواب زده ها
51
0
9,153,390,000
6

آرایش غلیظ
51
0
7,861,256,000
7

شیار 143

10
30
3,443,195,000
8

میهمان داریم

10
20
741,984,000
9

آنچه مردان درباره زنان نمی دانند

3

21

641,610,000
10

مستانه

3

20

440,865,000

 


مهر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/07/30


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
آتش بس 2
36
28
19,016,410,000
2

خانوم
36
8
2,904,915,000
3
ساکن طبقه وسط

8
22
1,167,138,000
4

شهر موشها 2
57
36
52,754,174,000
5
خواب زده ها
36
21
7,669,260,000
6

آرایش غلیظ
36
14
6,761,071,000
7

کاغذ خروس نشان

5
0
8,145,000
8

9

10


 شهریور

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/06/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

55

0

9,009,112,000
2

فرشته ها باهم می آیند

55

0

6,364,938,500
3
امروز

55

0
7,335,712,450
4

کلاشینکف

55
0

12,279,100,000
5
شهر موشها 2

27
38

32,605,375,000
6

ردکارپت
58

0

18,118,707,000
7

آتش بس 2

6

21

3,138,100,000
8

خانوم

6
14

426,969,000
9

آرایش غلیظ

6

19

1,338,837,000
10

خواب زده ها

6

19

1,164,830,000

 
مرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/05/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
30
20
6,084,891,000
2
فرشته ها باهم می آیند
30
18
3,746,991,500
3 امروز
30
14
4,541,880,450
4
کلاشینکف
30 31
8,351,410,000
5 ردکارپت
54 22
17,691,037,000

 


تیر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/04/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف
|
نام فیلم
|
تعداد روز |
تعداد سینما |
فروش کل تهران
1 |
پنج ستاره |
73 |
10 |
6,956,224,000
|
| | |
2
|
زندگی خصوصی
آقای محمودی و بانو
|
52 |
10 |
5,484,820,000
|
| | |
3 |
طبقه حساس |
134
|
12 |
33,941,491,000
4 |
دربست آزادی |
15
|
0 |
192,655,000
5 |
متروپل |
48
|
0
|
3,579,510,000
6
|
پنجاه قدم آخر |
26
|
0 |
166,877,000
7 |
برف
|
25 |
10 |
541,496,000
8 | ردکارپت | 24 | 31 | 10,050,657,000
9 | تجریش ناتمام | 18 | 13 | 663,165,000
10 | رها تر از دریا | 17 | 3 | 47,855,000
11 | اینجا شهر دیگری است | 14 | 6 | 25,597,500

 

 

 
خرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/03/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
خط ویژه
83
0
15,603,739,000
2

زندگی جای دیگری است
51

0

3,892,210,000
3
اشباح
34

0
1,720,517,000
4
پنج ستاره
45

24
5,501,821,000
5
طبقه حساس
106

18

33,007,204,000
6

متروپل
38

14

3,287,600,000
7 چ 76
0
12,395,675,000

8
زندگی خصوصی
آقای محمودی و بانو
24 23
3,441,541,000

9 پنجاه قدم آخر 17 7 143,095,000
10 دربست آزادی 4 10 59,522,000

 

 

 
اردی بهشت

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/02/31


دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
خط ویژه
77
10
15,049,499,000
2

چ

70
10
12,112,925,000
3
زندگی جای دیگری است
36
10
2,906,595,000
4
طبقه حساس

76
23
30,479,412,000
5
معراجی ها

81
0
20,139,664,000
6

پنج ستاره

15

21
1,218,529,000
7 اشباح 8 8 357,049,000
8 متروپل 8 22 782,810,000

 

 

 

 

 

 

 فروردین

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/01/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل


ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 خط ویژه 46 19 10,354,957,000
2
چ 39 20 7,952,645,000
3 با دیگران 26 0 416,172,000
4 طبقه حساس
45 33 22,380,937,000
5 معراجی ها 58 25 18,398,174,000
6
زندگی جای دیگری است
5 4
69,660,000

 

 

1392


پر فروش ترين فيلم هاي سال 1392

 

دانلود نسخه اکسل
فایل اکسل فروش کل فیلمها در سال 1392
دانلود نسخه PDF
دانلود نسخه PDF دانلود نسخه PDF
فایل PDF مرتب بر
اساس فروش کل
فایل PDF مرتب بر
اساس حروف الفبا
فایل PDF مرتب بر اساس
میانگین فروش روزانه
پر فروش ترين فيلم هاي سال 1392


ردیف نام فیلم
تعداد روز
فروش کل تهران
۱ رسوایی
87 24,924,770,000
۲

هیس دخترها فریاد نمی زنند

54
20,811,534,000
۳ حوض نقاشی
75
13,163,406,000

 

 


بالاترين ميانگين فروش روزانه سال 1392

 


ردیف نام فیلم
تعداد روز
میانگین فروش روزانه
۱ هیس دخترها فریاد نمی زنند 54 385,398,778
۲

طبقه حساس

15
293,449,133
۳ رسوایی 87
286,491,609


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1393/12/29ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
سیزده
70
0
2,229,093,000
2

جمشید و خورشید
27
0
281,000,000
3
تمشک
34
0
1,707,817,000
4

همه چیز برای فروش
34
0
913,270,000
5
مجرد 40 ساله
70
0
9,026,268,000
6

روزگار عشق و خیانت
35
0
538,027,000
7

شانس عشق تصادف
63
0
3,857,708,000
8

لامپ 100
34
0
3,006,582,000
9

ملبورن
77
0
7,912,702,000
10

ارسال آگهی تسلیت

13
0
401,735,000
11

چند متر مکعب عشق
68
0
2,770,457,000
12
گورداله
30
0
132,205,000
13

طعم خوش خیال

10
15
388,395,000
14

ایران برگر

10

30

1,244,110,000
15

رخ دیوانه

10

26

1,414,059,000
16

استراحت مطلق

10

19

1,269,230,000
17

روباه

3

13

19,435,000

 

e!d-k7@e$!EVSa.
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir