فروش روزانه سال 1392

اسفند

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/12/29

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
سر به مهر

80
0
4,207,643,000
2

سگهای پوشالی

55
0
1,360,730,000
3
فیلادلفی
7

0

11,670,000
4
بوی گندم
79

0

6,153,484,000
5
چارسو
28

0
508,620,000
6
سه نفر روی خط
28

0
385,200,000
7
صبح خاکستر
14

0

197,380,000
8
پنج شنبه آخر ماه
41

0
939,067,000
9
دل بی قرار
21

0
292,845,000
10
دوساعت بعد مهرآباد

13
0

159,687,000
11
معراجی ها

28
30

7,620,476,000
12

خط ویژه

16
18

2,079,226,000
13

طبقه حساس

15
32

4,401,737,000
14

چ
9

19

1,030,085,000
15

بادیگران

1

0

3,816,000


 

بهمن

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/11/30

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
سر به مهر

66
8
4,021,853,000
2

سگهای پوشالی

42
6
1,297,160,000
3
پنج شنبه آخر ماه

28
8
803,957,000
4
بوی گندم

59
20
5,503,269,000
5
اکباتان
27
0
447,940,000
6
خسته نباشی

52
0
910,867,000
7
روز روشن

39
0
910,867,000
8
برلین منفی هفت

21
0
551,230,000
9
جیب بر خیابان جنوبی

48
0
2,870,355,000
10
عملیات مهد کودک

79
0
3,957,388,000
11
استرداد

69
0
3,886,390,000
12
ابرهای ارغوانی

38
0
908,686,000
13

چارسو
8
8
182,550,000
14

سه نفر روی خط

8

12
168,230,000
15

صبح خاکستری

8

11

102,315,000
16
دل بی قرار
8
19
158,840,000
17
فیلادلفی

6
4
10,750,000

 

 

دی

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/10/30

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 سر به مهر 37 12 3,320,883,000
2
عملیات مهد کودک 58 13 3,718,570,000
3 بوی گندم 30 22 3,106,690,000
4 استرداد 61 4 3,773,360,000
5 ابرهای ارغوانی 37 4 898,086,000
6 آسمان زرد کم عمق 52 0 2,543,390,000
7 خسته نباشی 30 9 677,152,000
8 جیب بر خیابان جنوبی 37 11 2,623,695,000
9 نازنین 40 0 3,071,745,000
10 روز روشن
18 7 455,768,000
11 سگهای پوشالی
13 18 638,035,000
12 برلین منفی هفت
13 5 209,840,000
13 اکباتان
6 12 84,450,000

 

 

آذر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/09/30

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 تنهای تنهای تنها 31
0 917,121,000
2
آسمان زرد کم عمق 32 9
1,970,445,000
3 شهروند هزاره سوم 59
0
2,880,035,000
4 ترنج 24 0
235,998,000
5 نازنین 32
14
2,814,049,000
6 استرداد 35 12
3,103,470,000
7 بخاطر پونه 80
0
6,346,546,000
8 عملیات مهد کودک 32 23
3,055,465,000
9 دریند 81 0 9,598,656,000
10 سر به مهر
11 14 930,039,000
11 ابرهای ارغوانی
11 14 450,760,000
12 جیب بر خیابان جنوبی
11 20 980,428,000
13 خسته نباشی
4 6 24,760,000
14 بوی گندم
4 11 290,250,000

 

 

 

آبان

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/08/30

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 پل چوبی
77
0
11,388,190,000
2
شهروند هزاره سوم 40 5
2,552,570,000
3 هیس دخترها فریاد نمی زنند 105
0
24,737,664,000
4 گناهکاران 42
0
1,906,710,000
5 بخاطر پونه 61
7
5,829,661,000
6 دریند 54
8
8,820,826,000
7 587 روز انتظار
14 0 52,182,000
8 خاک و مرجان
17 0 31,335,000
9 آزاد راه
17 0 609,245,000
10
تنهای تنهای تنها
5 11 119,971,000
11 ترنج 5 10 38,708,000
12 استرداد 5 20 293,500,000
13 آسمان زرد کم عمق
2 10 113,795,000
14 نازنین 2 21 219,835,000
15 عملیات مهد کودک
2 23 103,465,000

 

مهر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/07/30

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 پل چوبی
56
14
10,449,130,000
2
بخاطر پونه 35
15
3,838,981,000
3 هیس دخترها فریاد نمی زنند 84
20
24,048,784,000
4 جا به جا
70
0
8,146,583,000
5 کلاس هنرپیشگی 21
0
328,580,000
6 دهلیز 63
0
9,399,755,000
7 دریند
28
24
5,824,566,000
8 فرزند چهارم 56
0
647,291,080
9 گناهکاران 21 21 1,266,600,000
10 شهروند هزاره سوم
14 18 1,093,995,000

 

شهریور

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/06/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل

ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 گذشته 66
0
12,359,368,000
2
هیچ کس هیج کحا 42
0
3,673,673,000
3 هیس دخترها فریاد نمی زنند 54
29
20,811,534,000
4 جا به جا
54
17
7,727,340,000
5 دهلیز
54
18
8,900,065,000
6 فرزند چهارم
54
3 645,911,080
7 پل چوبی 26 22 6,259,790,000
8 بخاطر پونه
5 17 496,441,000
9
کلاس هنرپیشگی
5 10 102,940,000

 

 

مرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/05/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل
ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 گذشته 61
5
12,217,108,000
2
هیس دخترها فریاد نمی زنند
23 27
10,326,529,000
3 گهواره ای برای مادر 24
0
224,720,000
4 جا به جا
23 26
4,362,500,000
5 دهلیز
23
22
3,636,890,000
6 فرزند چهارم
23 6
408,584,680
7 خودزنی 45
0
822,562,000
8 چه خوبه برگشتی 57
0
8,842,814,000
9 آقای الف 78
0
760,321,261
10 گلوگاه 31
0
381,510,000
11 تلفن همراه رئیس جمهور 71
0
4,412,550,000
12 بیتابی بیتا 45
0
1,959,395,000
13 هیچ کس هیج کحا
16 18 1,753,936,000

 

تیر

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/04/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل
ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 خودزنی 41 4
789,952,000
2
گذشته 34 17
10,319,708,000
3 چه خوبه برگشتی 53
16 8,481,104,000
4 آقای الف 74
3
735,747,701
5 زبان مادری 14
0
56,850,000
6 برف روی کاجها 68 0 7,749,669,000
7 یکی برای همه 54
0
2,121,627,000
8 تلفن همراه رئیس جمهور 67
3 4,355,905,000
9 بیتابی بیتا 41
12 1,846,230,000
10 گلوگاه 27 3 357,100,000
11 یک مرد یک شهر
14 0 66,674,000
12 گهواره ای برای مادر
13 14
146,730,000

 

 

خرداد

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/03/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل
ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 ملکه 40
0 547,587,000
2
بازنشسته ها 20
0 367,991,000
3 آقای الف 43
3 490,667,486
4 تهران 1500 75
0
12,107,280,000
5 برف روی کاجها 57
7
7,329,439,000
6 انسانهای آزاد
20
0
10,688,965
7 حوض نقاشی 75
0
13,163,406,000
8 رسوایی 87
0
24,924,770,000
9 یکی برای همه 36 8
1,568,670,000
10 تلفن همراه رئیس جمهور 36 11
3,665,355,000
11 چه خوبه برگشتی
22 23 4,480,848,000
12 خودزنی
10 15 305,775,000
13 زبان مادری
10 18 44,870,000
14 بیتابی بیتا
7
18 563,260,000
15 گذشته
3 12 1,252,394,000

 

 

اردیبهشت

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/02/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل
ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 رژیم طلایی 47
0
3,860,361,000
2
قاعده تصادف 42
0
2,323,323,000
3 تهران 1500 68 7
11,999,830,000
4 حوض نقاشی 68
12
12,780,321,000
5 رسوایی 68
22
23,713,980,000
6 عشق
47
0
125,810,000
7 زن مرد زندگی
21 0
408,140,000
8 برف روی کاجها
28 16 5,012,733,000
9 ملکه
21 6 413,537,000
10 آقای الف
14 3 145,585,000
11 بازنشسته ها
7 11 177,890,000
12 تلفن همراه رئیس جمهور 7 21 909,400,000
13 یکی برای همه
7 13 273,685,000

 

 


 

فروردین

فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/01/31

دانلود نسخه PDF دانلود نسخه اکسل
ردیف
نام فیلم
تعداد روز تعداد سینما فروش کل تهران
1 رژیم طلایی 37 22 3,435,590,000
2
تهران 1500
37 23 9,566,870,000
3 حوض نقاشی 37 16 8,677,219,500
4 رسوایی
37 33 17,116,295,000
5 قاعده تصادف 32 7 2,010,023,000
6 عشق
21 1 64,550,000

 

 


 

سال 1391

 

دانلود نسخه اکسل
فایل اکسل فروش کل فیلمها در سال 1391
دانلود نسخه PDF
دانلود نسخه PDF دانلود نسخه PDF دانلود نسخه PDF
فایل PDF مرتب بر
اساس فروش کل
فایل PDF مرتب بر
اساس حروف الفبا
فایل PDF مرتب بر اساس
میانگین فروش روزانه
فایل PDF مرتب بر اساس
تعداد روزهای نمایش

 

پر فروش ترين فيلم هاي سال 1391

ردیف نام فیلم
تعداد روز
فروش کل تهران
1 کلاه قرمزی و بچه ننه
74 33,070,477,000
2

خوابم میاد

60
19,165,855,750
3 گشت ارشاد
31
15,336,425,000

 

بالاترين ميانگين فروش روزانه سال 1391

ردیف نام فیلم
تعداد روز
میانگین فروش روزانه
1 گشت ارشاد 31 494,723,387
2

کلاه قرمزی و بچه ننه

74
446,898,338
3 خوابم میاد 60
319,430,929

 


فروش روزانه فیلمها در تهران تا تاریخ 1392/12/29

ردیف

نام فیلم

تعداد روز
تعداد سینما
فروش کل تهران
1
سر به مهر

80
0
4,207,643,000
2

سگهای پوشالی

55
0
1,360,730,000
3
فیلادلفی

7

0

11,670,000
4
بوی گندم

79

0

6,153,484,000
5
چارسو

28

0
508,620,000
6
سه نفر روی خط

28

0
385,200,000
7
صبح خاکستر

14

0

197,380,000
8
پنج شنبه آخر ماه

41

0
939,067,000
9
دل بی قرار

21

0
292,845,000
10
دوساعت بعد مهرآباد

13
0

159,687,000
11
معراجی ها

28
30

7,620,476,000
12

خط ویژه

16
18

2,079,226,000
13

طبقه حساس

15
32

4,401,737,000
14

چ

9

19

1,030,085,000
15

بادیگران

1

0

3,816,000


Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir