مطالب آموزشی
  • کتاب‌ها   ( 116 مطالب )
    در این بخش، کتابهایی که توسط واحد انتشارات بنیاد سینمایی فارابی به چاپ رسیده است، با هدف ایجاد فضایی برای آموزش مجازی و دسترسی علاقمندان به محتوای کتاب های حرفه ای – تخصصی سینمایی، به صورت هفتگی (هر هفته یک بخش) در اختیا ...
  • فیلمنامه   ( 81 مطالب )
    این بخش اختصاص به معرفی و نقد فیلمنامه های موجود در بنیاد سینمایی فارابی دارد، که با هدف ایجاد امکان مطالعه آثار سایرین، آموزش غیرمستقیم و آشنایی علاقمندان با فضای فکری – حرفه ای حاکم بر فیلمنامه نویسی ایجاد شده است. برا ...
Farabi Cinema Foundation
www.fcf.ir