امروز: سه شنبه 1398/07/30
×
در پی دادخواهی يک سینماگر نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش مقرر شد؛
یکی از اعضای مطلع صنف موضوع را پيگيرى و نتيجه را اعلام ‌کند

در پی دادخواهی سینماگر کشورمان نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش؛ یکی از اعضای مطلع صنف موضوع را پيگيرى می‌کند

احمد نجفی بازیگر و تهیه کننده سینمای کشورمان با حضور در سازمان سینمایی نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش دادخواهی کرده و خواستار پیگیری نسبت به عملکرد این شورا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری، احمد نجفی با حضور در سازمان سینمایی و دادخواهی نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش با محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی دیدار و خواستار پیگیری نحوه عملکرد این شورا شد.

بنابراین گزارش در پی این دیدار، حیدریان با رئیس شورای صنفی مذاکره و بر اهمیت فعالیت شورای صنفی تاکید کرد.

وی گفت: جلوگیری از اجحاف در حقوق هر یک از طرفین (صاحبان فیلم و صاحبان سینماها) یک ضرورت است و در مورد اخیر مقرر شد یکی از اعضای مطلع صنف به عنوان داور مرضی الطرفین مطالبات آقای نجفی را دنبال و نتیجه را اعلام کند.

کد: 962 | سه شنبه 10 بهمن 1396 ساعت 02:27
570
FCF News | سه شنبه 10 بهمن 1396 ساعت 02:27