امروز: سه شنبه 1398/11/01
×
شیوه نامه رویدادهای سینمایی منتشر شد

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیش نویس شیوه نامه صدور مجوز برگزاری، نظارت و حمایت از رویدادهای سینمایی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با توجه به بند21 ماده2، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، در راستای سیاست گذاری، برنامه ریزی، ارزشیابی و ارتقاء کمی و کیفی رویدادهای سینمایی، پیش نویس شیوه نامه صدور مجوز برگزاری، نظارت و حمایت از رویدادهای سینمایی منتشر شد.

لازم به ذکر است این شیوه نامه که در شورای جشنواره های سازمان سینمایی آماده شده و به تایید رئیس سازمان رسیده ، در دو بخش صدور مجوز و نظارت و ضوابط حمایت از جشنواره ها تنظیم شده است.

شیوه نامه صدور مجوز برگزاری، نظارت و حمایت از رویدادهای سینمایی

کد: 2011 | يكشنبه 14 مهر 1398 ساعت 14:57
86
FCF News | يكشنبه 14 مهر 1398 ساعت 14:57