امروز: سه شنبه 1398/11/01
×
پنج سینماگر به شورای رده بندی سنی فیلم ها پیوستند

پنج سینماگر به اعضای شورای رده بندی سنی فیلم های سینمایی اضافه شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، پوران درخشنده، همایون اسعدیان، حبیب رضایی، بهروز شعیبی و سید روح الله حجازی سینماگرانی هستند که از سوی حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی به عنوان اعضای جدید انتخاب شدند.

هیاتی مرکب از شخصیت های آشنا با فیلم و سینما در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و رسانه در کنار این سینماگران رده بندی سنی فیلم های سینمایی را عهده دار هستند.

کد: 1992 | چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 12:42
110
FCF News | چهارشنبه 03 مهر 1398 ساعت 12:42