امروز: شنبه 1399/03/17
×
افزایش مخاطبان سینما در یازده ماهه سال 97

بررسی آمار فروش فیلم‌ها در یازده ماهه اول سال 97 نشان می دهد که میزان فروش فیلم ها و تعداد مخاطبان سینما نسبت به مدت مشابه در سال 96 افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری،محمود اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی اعلام کرد: سینمای ایران در یازده ماهه نخست سال 1397 به فروشی معادل231 میلیارد و 618 میلیون و 782 هزار تومان رسیده است و در طی این مدت26 میلیون و 538 هزار و820 نفر به تماشای فیلم های درحال اکران نشستند.

وی ادامه داد: میزان فروش فیلم های سینمایی در یازده ماه نخست سال 96 نیز معادل 170 میلیارد و 909میلیون و 78هزار تومان و تعداد تماشاگران 21 میلیون و 724هزار و 169 نفر بوده است.

اربابی با اشاره به افزایش مخاطبان و همچنین میزان فروش فیلم ها در سال 97 افزود: بر اساس بررسی های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی میزان افزایش فروش فیلم ها در یازده ماهه ابتدایی سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال 96 سی و شش درصد و تعداد تماشاگران نیز در یازده ماهه ابتدایی امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته بیست و دو درصد رشد داشته است.

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی همچنین با اشاره به فروش بهمن ماه نیز گفت: میزان فروش سینمای ایران در بهمن ماه سال 97 معادل 14 میلیارد و 830 میلیون و 521هزار تومان بوده و 1میلیون و 751 هزار و 127نفر به تماشای فیلم های اکران شده نشستند.

وی با مقایسه بهمن با مدت زمان مشابه سال 96 اظهار کرد: این رقم در سال گذشته 12 میلیارد و 719میلیون و 220هزار تومان بوده و 1میلیون و 657هزار و 488نفر به تماشای فیلم ها نشستند که بر این اساس در بهمن ماه 97 سینما 17 درصد افزایش فروش و 6درصد افزایش بیننده را شاهد بوده است.

اطلاعات از سامانه سینما شهر استخراج شده است و به علت به روز نشدن تمامی اطلاعات تفاوت اندکی در فروش بهمن ماه پس از تکمیل اطلاعات دیده خواهد شد.

میزان فروش و تعداد مخاطبان جشنواره فیلم فجر در محاسبات دیده نشده است.

کد: 1703 | چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 16:10
333
FCF News | چهارشنبه 01 اسفند 1397 ساعت 16:10