امروز: شنبه 1398/10/28
×
لیست اعضای شوراهای سازمان سینمایی و موسسات تابعه اعلام شد

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، لیست اعضای شوراهای سازمان سینمایی و اعضای هیات مدیره و هیات عامل موسسات تابعه این سازمان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، فهرست اعضای شوراها شامل؛ اعضای شوراهای تخصصی معاونت توسعه و فناوری و مطالعات سینمایی، شوراهای تخصصی معاونت ارزشیابی و نظارت ،هیأت امنا و هیأت عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، هیأت امنا و هیأت مدیره موزه سینما،هیأت مدیره خانه سینما، هیأت امنا، هیأت مدیره و شورای علمی مدرسه ملی سینما، هیأت امنا، هیأت عامل و شورای ارزشیابی و حمایت موسسه رسانه‌های تصویری، هیأت امنا، هیأت عامل و شوراهای تخصصی بنیاد سینمایی فارابی، اعضای مجمع و هیأت عامل موسسه سینما شهر، هیأت امنا و هیأت مدیره و شوراهای تخصصی انجمن سینمای جوانان ایران و هیأت امنا و هیأت عامل و اعضای شورای سیاستگذاری موسسه هنر و تجربه می‌باشد.

لیست اعضای شوراهای سازمان سینمایی و موسسات تابعه

 

کد: 1624 | چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 12:38
374
FCF News | چهارشنبه 03 بهمن 1397 ساعت 12:38