امروز: چهارشنبه 1398/08/29
×
رئیس سازمان سینمایی ابلاغ کرد؛
شرایط عمومی و اختصاص تاسیس شرکت‌های VOD، نظارت، ارزیابی و رسیدگی به تخلفات آن‌ها

دستورالعمل اجرای ماده 5 و 14 آیین نامه صدور مجوز تاسیس مراکز عرضه برخط ویدئویی به گونه درخواستی VOD ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، به استناد ابلاغ ماده 14 آیین نامه صدور مجوز تاسیس مراکز عرضه برخط ویدئویی به گونه درخواستی (VOD) مورخ 5 شهریور96 از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حکم رئیس سازمان سینمایی کارگروهی متشکل از نماینده صنف مرتبط (خانه سینما) و اشخاص صاحب نظر و کارشناسان فنی و محتوایی شامل ناصر عنصری، سعید منظری، سعید رجبی فروتن، داوود اسماعیلی و منصور پارسایی (دبیر کارگروه) تشکیل شدند.

همچنین دستور العمل اجرایی ماده 5 و 14 آیین نامه مذکور شامل شرایط عمومی و اختصاص تاسیس، تمدید، ضوابط و تکالیف، رسیدگی به تخلفات و نظارت و ارزیابی آثار توسط کارگروه مربوطه توسط رئیس سازمان سینمایی ابلاغ شد.

کد: 1290 | چهارشنبه 03 مرداد 1397 ساعت 16:36
492
FCF News | چهارشنبه 03 مرداد 1397 ساعت 16:36