امروز: سه شنبه 1398/07/30
×
افزایش 41 درصدی مخاطب و 51 درصدی فروش در فروردین 97

سینمای ایران با جذب مخاطبی معادل 4 میلیون و 689 هزار نفر در فروردین ماه 97 نسبت به مدت مشابه در سال 96، 41درصد رشد را شاهد بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی،سمعی و بصری؛ سینمای ایران در فروردین ماه سال 1397 مجموعا 4 میلیون و 689 هزار و 152 نفر مخاطب را جذب کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 96 با رقم 3 میلیون 307 هزار و 33 نفر رشدی معادل 41/8 درصد را شاهد بوده است.

براساس آمار ارائه شده، همچنین سینمای ایران در فروردین سال 1397، مجموعا 45 میلیارد و 584 میلیون و 310 هزار تومان فروش داشته است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 96 با فروشی معادل 30 میلیارد و 781 میلیون و 438 هزار تومان شاهد 51/5 درصد رشد فروش بوده‌ایم.

کد: 1169 | يكشنبه 02 ارديبهشت 1397 ساعت 16:04
470
FCF News | يكشنبه 02 ارديبهشت 1397 ساعت 16:04