امروز: سه شنبه 1398/07/30
×
دو حکم جدید در سازمان سینمایی صادر شد

محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری در دو حکم جداگانه؛ ابوالفضل مردانلو را به عنوان " مدیر کل دفتر برنامه،بودجه و تحول اداری" و پرویز شیر محمدی را به عنوان "مدیر کل امور اداری و پشتیبانی " منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، در متن حکم" ابوالفضل مردانلو " آمده است:

"جناب آقای ابوالفضل مردانلو؛ بنا به پيشنهاد معاون توسعه مديريت و منابع و با عنايت به تجارب و سوابق مفيد جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت مديركل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداري منصوب مي شويد؛اهتمام ويژه نسبت به انجام وظايف و ماموريت هاي محوله با تاكيد بر ارتقاي جايگاه سينما در بودجه هاي سنواتي و همسو با برنامه جامع سازمان و تعامل سازنده با سازمان برنامه و بودجه كشور و دفتر برنامه و بودجه وزارت متبوع از اهم مسئوليت هاي شما به شمار مي آيد؛توفيق روزافزونتان را از خداوند متعال خواستارم. "

ابوالفضل مردانلو پیش از این معاون دفتر برنامه، بودجه و تحول اداري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و معاون امور استان های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بوده است.

پیش از این منیره حسینی سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری سازمان سینمایی بود.

در متن حکم" پرویز شیر محمدی " آمده است:

"جناب آقای پرویز شیر محمدی ؛بنا به پيشنهاد معاون توسعه مديريت و منابع و با عنايت به تجارب و سوابق مفيد جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت مديركل امور اداري و پشتيباني منصوب مي شويد؛اهتمام ويژه نسبت به انجام وظايف و ماموريت هاي محوله در حوزه هاي اداري، پشتيباني و رفاهي با تاكيد بر ارتقاي منزلت و كرامت كاركنان ارجمند و همسو با برنامه جامع سازمان و تعامل سازنده با سازمان امور اداري و استخدامي كشور و واحدهاي مرتبط وزارت متبوع از اهم مسئوليت هاي شما به شمار مي آيد؛توفيق روزافزونتان را از خداوند متعال خواستارم."

پرویز شیر محمدی سابق بر این معاون امور استان های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی،معاون اداری مالی استان تهران و قم بوده است.

غلامرضا نعمتی پیش از این عهده دار این مسئولیت بود که به عنوان عضو هیات مدیره و معاون اداری مالی انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شد.

کد: 1101 | دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 18:47
604
FCF News | دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 18:47