امروز: يكشنبه 1399/03/18
×
گزارشی برای شفافیت بیشتر سینما

اعلام فهرست حمایت‌های بنیاد سینمایی فارابی برای سرمایه گذاری و حمایت از تولید فیلم در سینمای ایران، گامی برای ایجاد شفافیت بیشتر در مناسبات بین نهادهای رسمی و جامعه سینمایی کشور است. این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد میان نهادهای رسمی و دولتی از یک سو و جریان‌های فرهنگی و سینمایی کشور کمک کند و از آنجا که این اقدام براساس سیاست‌های کلان مدیریت در کشور صورت پذیرفته و ادامه خواهد یافت بدون شک در کاهش شایعات و تعامل مثبت بین نخبگان و کارشناسان و افکار عمومی در مسیر برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان نهادهای تخصصی و رسمی و نقد و بررسی کارشناسانه آن‌ها می تواند به پویایی بیشتر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اهداف بنیاد برای پیشرفت سینمای کشور منجر شود.

حمایت‌های مالی دولت‌های مختلف پس از انقلاب برای رشد و توسعه، از بودجه عمومی کشور و در چارچوب برنامه‌های کلان و جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، یک سیاست کلان و در عین حال یک تکلیف قانونی به حساب می‌آید.

این حمایت‌ها براساس کارشناسی پیشنهادها و طرح‌های هم راستا با سیاست‌های کلان انجام می‌شود و حتی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته نیز امری معمول و در بسیاری از حوزه‌ها اجتناب ناپذیر است؛ از جمله این حوزه‌ها بخش‌های مختلف حوزه فرهنگ است. سینما به‌عنوان یک فعالیت فرهنگی- اقتصادی، ذیل این سرفصل قرار می گیرد و فعالیت‌های بنیاد سینمایی فارابی به‌عنوان یک بنیاد تخصصی در صنعت سینمای ایران، در این راستا ارزیابی می شود.

ممکن است این اقدام در کوتاه مدت موافقین و مخالفینی داشته باشد و این دور از انتظار نیست. حتی ممکن است نقدهایی مستقیما متوجه عملکرد بنیاد باشد. این مدیر و آن مدیر و این دولت و آن دولت هم ندارد. اقتضای کار اجرایی آن هم در حوزه فرهنگ و مشخصا سینما این فراز و نشیب‌ها و تبعات را دارد. وقتی در چارچوب برنامه‌های کلان و عمومی کشور و با نیت مشارکت و دخالت دادن افکار عمومی در برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ای تنظیم و اجرا شود، حتما اجرای آن در بلند مدت نیز خیر و صلاح همه دست اندرکاران و پیشرفت و ارتقای صنعت سینما را به دنبال خواهد داشت.

منبع: روزنامه صبح نو، شماره 465، دوشنبه 17 اردیبهشت 97

کد: 1188 | دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ساعت 11:44
1093
FCF News | دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 ساعت 11:44