امروز: يكشنبه 1399/03/18
×
به سوی «پویشی نو»/علیرضا تابش

سال پيش در سی و پنجمین سال جشنواره فجر چنین گفتم که «هر انسانی، با ورود به سی و پنج سالگی، باید پاسخگوی انتظاراتی صد افزون باشد. دیگر انتظار می‌رود که در فراز و نشیب‌های زندگی به ثبات رسیده باشد و بتواند در آیینه تجارب خویش، جلوه‌هایی یگانه از جهش، پویایی، بازدهی و تعالی جوانی را بازتاب دهد.»

با همین باور قبلی، جشنواره فیلم فجر به عنوان «نوروز سینما» تبدیل به یگانه نهادی شده که از پیر و جوان در سپهر آن سیر می‌کنند و آن را ارج می‌نهند. این جشنِ ملیِ سینما اکنون به نقطه‌ای رسیده که باید «پویشی نو» آغاز کند؛ این جهش با همت و اعتماد به نسل جوان، اندیشه‌های خلاق و پویا راه دیگری پیش رو نخواهد داشت. در این مسیر، تبادل اندیشه و استفاده از تجارب نخبگان و پیشکسوتان این عرصه از الزامات رسیدن به تعالی است، زیرا موفقیت‌هایی که در این جشن به آن می‌بالیم، برآمده از همین تار و پود است. به باور من، پیروزی و موفقیت هیچ اثر هنری در گروی جایزه‌ها نیست بلکه خلق ارزش و دیدگاهی نو در این جشنواره، فراهم آوردن مسیر درست برای جاری شدن و به ثمر نشستن این استعدادهاست.

این جشنواره توانسته در آستانه‌ی چهل سالگی زوایای جدیدی از سینمای ملی را آشكار و عیار سینمای ایران را ارتقا دهد. سینمای ایران امروز در اوج بالنده‌گی‌اش قرار دارد و بیشترین افتخارات داخلی و خارجی و تربیت نیرو، حاصل موجودیت آن است. بنابراین باید با چشم‌اندازی آگاهانه و با حفظ وحدت رویه در ادوار مختلف و ساختاری پایدارتر، به این جشن کهن بیش از پیش ارج نهیم.

منبع: روزنامه صبا، جمعه 20 بهمن، شماره 877

کد: 1023 | يكشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 16:09
1476
FCF News | يكشنبه 22 بهمن 1396 ساعت 16:09