امروز: يكشنبه 1398/10/29
×
با تشريح مبحث فرهنگ كودك و كودكانه شدن فرهنگ؛
نشست تخصصى "نسبت خانواده با سينماى كودكان و نوجوانان" برگزار شد


نشست تخصصى "نسبت خانواده با سينماى كودكان و نوجوانان؛ فرهنگ كودك و كودكانه شدن فرهنگ" با حضور دكتر نعمت الله فاضلى دكتراى انسان شناسى، محمدعلى طالبى نويسنده و كارگردان سينما و سيدرضا صائمى منتقد سينما صبح امروز نهم خرداد در فرهنگسراى رسانه و شبكه هاى اجتماعى برگزار شد.

به گزارش ستاد اطلاع رسانى سى امين جشنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان، پس از طرح مقدمه ابتدايى از سوى محمدرضا مقدسيان بعنوان مجرى و كارشناس جلسه، دكتر نعمت الله فاضلى در بخش ابتدايى اين نشست به صورت بندى نظرى و طرح ديدگاه درباره جايگاه كودكى در فرهنگ ايرانى و تشريح كودكانه شدن فرهنگ در كليت ساختار اجتماعى و آشنايى زدايى از مفهوم پدرسالارى و جايگزين شدن فرزندى به جاى پدرى در جامعه صحبت كردند.

همچنين اين استاد دانشگاه به تاثير اين مباحث در زمينه تحول ساختارى در جامعه پرداختند و به اهميت حفظ و توجه به خانواده و شئون آن در شكل دادن زبان و اقتصاد خانواده توسط فرزند اشاره كردند و همچنين حول محور تغيير قدرت از طريق فرزند در خانواده نيز به توصيف و تشريح بحث پرداختند و با اشاره به نگاه ابزارى به كودك در جوامع غربى و تفاوت نگاه به فرزند در فرهنگ ما در مقابل جامعه غربى، اهميت دادن به  فرزندان در خانواده را در فرهنگ ايرانى برجسته خواندند.

دكتر فاضلى همچنين در ادامه مبحث تاثير هنر و بويژه سينما در تحولات ساختارى در جايگاه كودكان و نوجوانان را مطرح كرد و بازنمايى جايگاه و نقش فرزند و اينكه سينما چه خواهد كرد پرداخت.

در بخش ديگرى از مراسم محمدعلى طالبى فيلمساز و نويسنده سينما به اهميت مباحث طرح شده از سوي دكتر فاضلى اشاره كرد و بر تداوم ارتباط هنرمندان و اهالى سينما و مواجهه با اساتيد دانشگاه براى ارتقاء سطح محتوايى آثار توليدى براي كودكان و نوجوانان در سينما اشاره كرد.

طالبى ضمن تبيين تجربيات خود در زمينه فيلم هاى كودكان و نوجوانان در دهه هاى گذشته، به ارتباط آن با مباحث دانشگاهى و علمى پرداخت و با تاكيد بر ضعف مبحث پژوهش علمى در زمينه خانواده ها و كودكان از طريق مراكز علمى و دانشگاهها در بدنه سينماى كودك و نوجوان، ابراز اميدوارى كرد كه در عرصه هاى جديد بتوان اين ارتباط را با استفاده از آثار موجود در سينما نزديك تر كرد.

سيدرضا صائمى هم در اين نشست به ايجاد فضاى دوقطبي ميان اساتيد دانشگاه و سينماگران اشاره كرد و بع بحث بحران فهم كودك پرداخت و شكاف آگاهى ميان فرزندان و والدين در جامعه امروز و به بحث پديده كودك رسانه اى را يكى از معضلات موجود در جامعه امروز دانست و به توجه ويژه به اين مباحث در زمينه توليد فيلمنامه و آثار سينمايى تاكيد كرد.

اين منتقد سينما تجربه و فهم جديد كودك امروز و بازنمايى آن در سينماى كودكان و نوجوانان معاصر را از ملزومات ورود به اين عرصه دانست و مباحث علمى مطرح شده در مورد خانواده و جايگاه كودك امروز كه از سوي دكتر فاضلى مطرح شد را ارزشمند دانست و ابراز اميدوارى كرد كه فيلمسازان و فعالان حوزه كودك از اين موضوعات در سينما بهره ببرند.

اين نشست از سوى سى امين جشنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان و با حضور علاقمندان و دانشجويان در سالن اجتماعات فرهنگسراى رسانه و شبكه هاى اجتماعى برگزار شد.
کد: 185 | سه شنبه 09 خرداد 1396 ساعت 13:23
653
FCF News | سه شنبه 09 خرداد 1396 ساعت 13:23