مطالب موجود برای 'ماهنامه تخصصی فیلمنامه نویسی'

فیلمنامه نویسی برای سریال در شماره جدید «فیلم نگار»

فیلمنامه نویسی برای سریال در شماره جدید «فیلم نگار»

دویست و پنجاه و چهارمین شماره ماهنامه فیلمنامه نویسی «فیلم ‌نگار» ویژه فروردین 1403 در 96 صفحه منتشر شد.
انتشار فیلمنامه اوپنهایمر در شماره جدید «فیلم‌ نگار»

انتشار فیلمنامه اوپنهایمر در شماره جدید «فیلم‌ نگار»

انتشار فیلمنامه ترجمه شده و کامل اوپنهایمر نوشته کریستو فر نولان به همراه بررسی فیلمنامه آثار حاضر در جشنواره چهل و دوم فیلم فجر از منظر حادثه محرک، نقش پرسش دراماتیک در داستانگویی، شخصیت پردازی، نسبت کشمکش های درونی و بیرونی، پای...
-->