مطالب موجود برای 'سینما و کارگران'

قهرمانان واقعی

نگاهی به سینمای کارگری ایران به مناسبت روز کارگر

قهرمانان واقعی

فیلم‌های سینمایی با محوریت کار و کارگر که در طبقه‌بندی ژانر اجتماعی قرار می‌گیرد، همواره با اقبال مخاطب مواجه بوده‌ است، فیلم‌هایی که افزون‌بر تصویر کردن دغدغه و روزگار پر محنت این قشر تلاش‌گر، د...
-->