عضويت بيش از ???? سينماگر در صندوق اعتباري هنر

عضويت بيش از ???? سينماگر در صندوق اعتباري هنر

سيد حسين سيدزاده، مديرعامل صندوق اعتباري هنر ضمن تبريک ?? شهريور ماه روز ملي سينما گفت: مايه خوشحالي است که با وجود مشکلات، سينماي کشور ما در عرصه داخلي رشد قابل توجه و در حوزه بين المللي جايگاه خود را تثبيت کرده است. ما نيز در صندوق اعتباري هنر تلاش مي کنيم با ارائه خدمات هرچه بهتر به اهالي سينما رضايت آنها را کسب کنيم تا با خاطري آسوده بتوانند به فعاليت خود در اين عرصه ادامه دهند.
سيدزاده بيان داشت: بيش از ???? نفر از سينماگران کشور عضو صندوق اعتباري هستند و از خدمات اين صندوق بهره مي برند.
ايشان با اشاره به خدمات بيمه اي صندوق اعتباري هنر اظهار داشت: يکي از برنامه هاي مهم ما گسترش و بهبود خدمات بيمه اي است تا با ايجاد فضاي امن شغلي، فعاليت هاي حرفه اي اهالي فرهنگ و هنر کشور تداوم يابد.
مديرعامل صندوق اعتباري هنر اظهار داشت: تاکنون حدود ???? نفر از سينماگران کشور به سازمان تأمين اجتماعي معرفي و از خدمات بيمه اي بهره مند شده اند.
وي در ادامه بيان داشت: صندوق اعتباري هنر با ايجاد پوشش بيمه درمان تکميلي براي اعضا خود در سراسر کشور توانسته بخش مهمي از هزينه هاي مازاد بر تعرفه هاي بيمه تأمين اجتماعي بيمه شدگان و افراد تحت تکفلشان را تأمين کند. در سال ??، ???? نفر از فعالان سينمايي کشور تحت پوشش بيمه درمان تکميلي اين صندوق قرار دارند. هر سينماگري که عضو صندوق اعتباري هنر است مي تواند در زمان ثبت نام از خدمات بيمه درمان تکميلي بهره مند شود.
مديرعامل صندوق اعتباري هنر با اشاره به خدمات تکريم و مستمري گفت: حمايت و تکريم پيشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر از سياست هاي مهم صندوق اعتباري هنر محسوب مي شود. ??? نفر از سينماگران عضو از طرح کمک مستمري و ?? نفر از سينماگران ممتاز نيز در چارچوب طرح تکريم به صورت ماهانه دريافت مي کنند.
سيدزاده در پايان گفت: با وجود محدوديت هاي مالي صندوق اعتباري هنر همواره حمايت از کارآفرينان فرهنگي و هنري را مدنظر داشته و در قالب تسهيلات کمک هايي را به بيش از ?? فيلم سينمايي ارائه کرده است.

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.
-->