دو حکم جديد در سازمان سينمايي صادر شد

دو حکم جديد در سازمان سينمايي صادر شد

محمدمهدي حيدريان رئيس سازمان امور سينمايي، سمعي و بصري در دو حکم جداگانه؛ ابوالفضل مردانلو را به عنوان \" مدير کل دفتر برنامه،بودجه و تحول اداري\" و پرويز شير محمدي را به عنوان \"مدير کل امور اداري و پشتيباني \" منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان امور سينمايي و سمعي بصري، در متن حکم\" ابوالفضل مردانلو \" آمده است:
\"جناب آقاي ابوالفضل مردانلو؛ بنا به پيشنهاد معاون توسعه مديريت و منابع و با عنايت به تجارب و سوابق مفيد جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت مديركل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداري منصوب مي شويد؛اهتمام ويژه نسبت به انجام وظايف و ماموريت هاي محوله با تاكيد بر ارتقاي جايگاه سينما در بودجه هاي سنواتي و همسو با برنامه جامع سازمان و تعامل سازنده با سازمان برنامه و بودجه كشور و دفتر برنامه و بودجه وزارت متبوع از اهم مسئوليت هاي شما به شمار مي آيد؛توفيق روزافزونتان را از خداوند متعال خواستارم. \"
ابوالفضل مردانلو پيش از اين معاون دفتر برنامه، بودجه و تحول اداري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و معاون امور استان هاي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي بوده است.
پيش از اين منيره حسيني سرپرست دفتر برنامه، بودجه و تحول اداري سازمان سينمايي بود.
در متن حکم\" پرويز شير محمدي \" آمده است:
\"جناب آقاي پرويز شير محمدي ؛بنا به پيشنهاد معاون توسعه مديريت و منابع و با عنايت به تجارب و سوابق مفيد جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت مديركل امور اداري و پشتيباني منصوب مي شويد؛اهتمام ويژه نسبت به انجام وظايف و ماموريت هاي محوله در حوزه هاي اداري، پشتيباني و رفاهي با تاكيد بر ارتقاي منزلت و كرامت كاركنان ارجمند و همسو با برنامه جامع سازمان و تعامل سازنده با سازمان امور اداري و استخدامي كشور و واحدهاي مرتبط وزارت متبوع از اهم مسئوليت هاي شما به شمار مي آيد؛توفيق روزافزونتان را از خداوند متعال خواستارم.\"
پرويز شير محمدي سابق بر اين معاون امور استان هاي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي،معاون اداري مالي استان تهران و قم بوده است.
غلامرضا نعمتي پيش از اين عهده دار اين مسئوليت بود که به عنوان عضو هيات مديره و معاون اداري مالي انجمن سينماي جوانان ايران منصوب شد.

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.
-->