نظام نامه جديد اکران ابلاغ شد

نظام نامه جديد اکران ابلاغ شد

نظام نامه جديد اکران سال هاي 97 و 98 که در سه ماه گذشته در جلسات پياپي با حضور کارشناسان و استفاده از نظرات فعالان حوزه هاي پخش ، توليد، توزيع آماده شده بود، با اتمام بررسي تغييرات لازم در روز سه شنبه، اجراي آن طي نامه اي توسط رييس سازمان امورسينمايي و سمعي و بصري ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان امور سينمايي و سمعي، بصري اين آيين نامه که در جلساتي با حضور رياست سازمان سينمايي نهايي شده است نسبت به آيين نامه سال 95 و 96 داراي ويژگي هايي است که طي روزهاي آينده توسط معاونت نظارت وارزشيابي همسو با سياست هاي شفاف سازي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر خواهد شد.
از جمله ويژگي هاي نظام نامه جديد اکران مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
- افزايش سرگروه ها از پنج به هفت سرگروه به منظور ايجاد امکان اکران تعداد بيشتري فيلم و پيشگيري از انباشتگي نمايش فيلم ها در مقاطعي از سال خصوصاً ماه هاي آخر سال
- حفظ سقف اکران دو فيلم همزمان از يک دفتر، علي رغم، افزايش تعداد گروه‌هاي نمايش به منظور ايجاد امکان اکران فيلم از دفاتر مختلف
- تشکيل شوراي عالي اکران جهت رسيدگي به عملکرد کارگروه اکران و نظارت بر اکران عادلانه و ايجاد تنوع در نمايش فيلم ها، با حضور معاون نظارت و ارزشيابي سازمان امورسينمايي و سمعي و بصري
- الزام به ثبت قرارداد حال ، آينده و بزودي فيلم ها جهت برنامه ريزي دقيق و داشتن فرصت کافي براي تبليغات و معرفي فيلم ها
- تشکيل کميته انضباطي نمايش به منظور نظارت دقيق برعملکرد دفاتر پخش فيلم و سينماها جهت پيشگيري از تخلفات احتمالي
- مسئوليت پذيري بيشتر معاونت نظارت و ارزشيابي در حوزه نمايش و نظارت بر اکران عادلانه فيلم ها
- تسري يافتن نظام نامه اکران به ظرفيت نمايش شهرستان ها و تقسيم سالن بين فيلم ها

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.
-->