سينماي کشور با ايده آل هاي فرهنگي فاصله دارد

سينماي کشور با ايده آل هاي فرهنگي فاصله دارد

سينماي کشور هنوز نتوانسته پاسخگوي نياز ها و ذائقه هاي مختلف مخاطب ايراني و خارجي باشد.
عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايي فارابي درباره جزئيات پروژه هاي مشارکتي و حمايتي اين بنياد به صبا گفت: سه نوع شيوه حمايتي بنياد فارابي اتخاذ کرده که از جمله دريافت وام از طريق صندوق اعتباري هنر براي تعدادي از فيلم هايي است که درخواست وام دارند،مشارکت در برخي پروژه ها که مورد هدف بنياد سينمايي فارابي است و تامين سرمايه يا سرمايه گذاري کامل درچند فيلم سينمايي که جزو سياست هاي اصلي سازمان سينمايي و بنياد است.
تابش با اشاره به اينکه بنياد فارابي بايد مرجعيت فرهنگي خود را به درستي در دوره اي که شاهد جهش در سينمايي ملي هستيم،انجام دهد ادامه داد: فعاليت هاي فارابي از لحاظ حضور تعداد مخاطبان و آثار فرهنگي که در سينما توليد مي شود، همچنين کار گروه هاي تخصصي که در فارابي تشکيل شده و سرمايه گذاري گسترده اي که سازمان سينمايي روي سينماي کودک اجرايي مي کند، اين موارد نويد مي دهد که متناسب با اين جهشي که در سينما درحال انجام است، برنامه ريزي هاي فرهنگي نيز براي سينماي کشور داشته باشيم.
مديرعامل بنياد سينمايي فارابي در خصوص وضعيت سينماي کشور، توضيح داد:متاسفانه سينماي کشور با ايده آل هايي که به لحاظ فرهنگي مدنظر است، فاصله دارد. معتقدم بدترين فيلم ايراني با شاخصه هاي کيفي که منتقدان آن را مي سنجند، از ?? فيلم خارجي با ارزش تر است.
وي با يبان اينکه من موافق توليد ملي هستم، ادامه داد: بايد توليد ملي را در کشور جدي بگيريم. سينماي حرفه اي را کمک کنيم تا توانمند شود،همچنين ساختارها ي تهيه، توليد و پخش حرفه اي سينما را نيز تقويت کنيم.
تابش درباره اينکه سينماي ايران هنوز نتوانسته متناسب با ذائقه مخاطب فيلم بسازد، توضيح داد: توليدات سينماي کشور مخاطب هاي متنوعي دارد. نسل جديدي وارد فضاي کشور شده که بايد به طور مداوم از رسانه ها محتوا بگيرند، اما متاسفانه سينماي کشور هنوز نتوانسته پاسخگوي نياز ها و ذائقه هاي مختلف مخاطب ايراني و خارجي باشد.
تابش با اشاره به اينکه تا رسيدن به سينماي صنعتي، قوانين شفاف و کارآمد براي تقويت سينماي حرفه اي فاصله داريم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد صنعتي شدن سينما نيستيم، هرچند در حد شعار برخي از دوستان و اصناف سينما در رسانه ها اين حرف ها را مي زنند، اما متاسفانه فاصله داريم. همه تلاش مان براي روند طرح جامعه سينما اين است که سينماي حرفه اي را تقويت کنيم و به برنامه هايي که طرح جامعه سينما براي پيشرفت و تقويت سينماي ملي پيش بيني شده برسيم.

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.
-->