شماره 176 «فيلم نگار» منتشر شد

شماره 176 «فيلم نگار» منتشر شد


شماره جديد ماهنامه تخصصي فيلمنامه‌نويسي «فيلم نگار» زير نظر بنياد سينمايي فارابي منتشر شد.

به گزارش روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، اين شماره از ماهنامه تخصصي فيلمنامه‌نويسي «فيلم نگار» در 3 بخش سينماي ايران، سينماي جهان و فيلمنامه کامل به چاپ رسيده است.

در بخش سينماي ايران، پيش درآمد، بانک فيلمنامه، کشمکش («زير سقف دودي» از منظر قابليت تعميم مضمون، فيلمنامه «زير سقف دودي» از منظر پيرنگ، نگاهي به فيلمنامه «اکسيدان»، بررسي فيلمنمه «مادر قلب اتمي» از منظر شالوده شکني در داستان، کارکرد فضا در فيلمنامه «پرسه در حوالي من»، مقدمه چيني در فيلمنامه «کارگر ساده نيازمنيدم»)، از زبان فيلمنامه نويس (گفت و گو با حامد محمدي فيلمنامه نويس و کارگردان «اکسيدان»)، پشت ويترين (معرفي کتاب)، عادات نويسندگي رضا مقصودي به چاپ رسيده است.

در بخش سينماي جهان نيز مطالبي چون سيناپس (47 متر پايين تر، بيبي راننده، ماشين ها 3، دزدان دريايي کاراييب،: مرده ها قصه نمي گويند، موميايي، زن شگفت انگيز، بنيان گذر و فيلم لگو بتمن)، «بيگانه: پيمان»، بنياد گذاشتن پايان غافل گير کننده، از زبان فيلنامه نويس (گفت و گو با جان لوگان، در باب «بيگانه: پيمان»، گفت و گو با جيمز گري فيلمنامه نويس «شهر گمشده زد»، کارگاه فيلمنامه، گفت و گو با رابرت مک کي درباره اهميت ديالوگ، تجربه هاي پراکنده و گفت و گو با فرانک درابونت درباره «مسير سبز» چاپ شده است.

همچنين فيلمنامه کامل «فارگو » به نويسندگي جوئل و ايتن کوئن و کارگرداني جوئل کوئن، به همراه يادداشت مترجم، سکانس برگزيده، از ايده تا پرده، وضعيت پست مدرن در فيلمنامه، فيلمنامه «فارگو» از منظر فلسفه شهودگرايي و گفت و گوي جمعي درباره فيلمنامه آخرين مطالب در اين شماره از ماهنامه «فيلم‌ نگار» است.

ماهنامه «فيلم نگار» زير نظر بنياد سينمايي فارابي به چاپ رسيده است.

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.
-->