تشريح اقدامات معاونت ها و سازمان هاي فرهنگي وزارت ارشاد در حوزه اقتصاد مقاومتي

تشريح اقدامات معاونت ها و سازمان هاي فرهنگي وزارت ارشاد در حوزه اقتصاد مقاومتي


مديران و معاونان معاونت ها و سازمان هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نشست سراسري مديران اين وزارتخانه به تشريح مجموعه اقدامات و فعاليت هاي خود در زمينه اقتصاد مقاومتي پرداختند.

معاونت فرهنگي
به گزارش مرکز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، علي اصغر سيدآبادي مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و مطالعات فرهنگي معاون فرهنگي گفت: خوشبختانه امسال موضوع اقتصاد فرهنگ موردنظر قرار گرفته است، معاونت فرهنگي هم در اين زمينه به سراغ اقتصاد نشر و چاپ رفت و آن را مورد بررسي قرار دارد.

وي ادامه داد: براي بهبود فضاي نشر ايران با صاحبان نشر جلساتي انجام شد، باتوجه به امکانات اين معاونت ما براين عقيده بوديم که مي‌توانيم موضوعاتي را مطرح کنيم.

مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و مطالعات فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره فعاليت‌هاي معاونت فرهنگي در سال95 يادآور شد: اصلاح الگوي مصرف با تاکيد بر کالاهاي داخل، تقويت اقتصاد نشر از طريق نمايشگاه‌هاي کتاب و جشنواره‌هاي کتابخواني، جلب مشارکت و هم‌افزايي فعاليت‌ها براي ارتقاي منابع و کاهش هزينه‌هاي اقتصاد نشر از جمله اقدامات ما در سال 95 است.

سيد‌آبادي تاکيد کرد: در سال95 همچنين اقداماتي در زمينه نشست‌ها و همايش‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتي، بهبود کسب و کار در نشر ايران، بهبود کسب و کار در اقتصاد چاپ، حمايت از توليد کتاب با موضوع اقتصاد مقاومتي را در دستور کار خود قرار داديم.

وي درباره برنامه‌هاي اين معاونت در سال96 افزود: براي امسال برنامه‌هايي همچون اصلاح الگوي مصرف با تأکيد بر کالاهاي داخلي، تقويت اقتصاد نشر از طريق نمايشگاه‌هاي کتاب و جشنواره‌هاي کتابخواني و نشست‌ها و همايش‌ها در حوزه اقتصاد مقاومتي را در جريان برنامه‌هاي خود خواهيم داشت.

سيد‌آبادي در پايان درباره بخش پاياني اقدامات اين معاونت در سال96 گفت: ما امسال موضوع بهبود کسب و کار در نشر ايران، بهبود کسب و کار در اقتصاد چاپ و حمايت از توليد با موضوع اقتصاد مقاوتي را هم مدنظر داريم.

نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور
در ادامه امين متوليان معاون برنامه‌ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور با اشاره به اينکه اين نهاد در سال 95 براي ارتقاي بهره‌وري در ارائه خدمات کتابخانه‌اي به‌وسيلة مديريت هزينه‌ها بر اساس مصوبه هيأت امناء در مجموع 370 نفر را جذب کرده است، اظهار داشت: ارائه نود درصد از خدمات و دوره‌هاي آموزشي نهاد در بستر فناوري اطلاعات به‌منظور افزايش فراگيري و کاهش هزينه‌هاي اجرايي انجام گرفته است.

وي ادامه داد: در سال95 برنامه‌هايي چون برگزاري و حمايت از توليد آثار و محصولات فرهنگي و هنري و رسانه‌اي، خريد و ارسال عناوين مجلات در خصوص اقتصاد مقاومتي براي کتابخانه‌هاي عمومي، سفارش انتشار مطالبي با مضمون اقتصاد مقاومتي در نشريات خريداري شده و خريد و توزيع کتاب‌ با موضوع اقتصاد عمومي براي کتابخانه‌هاي عمومي را داشته‌ايم.

معاون برنامه‌ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات نهاد تاکيد کرد: در سال95 براي جلب مشارکت اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در حمايت از توليد ملي و اصلاح الگوي مصرف، برگزاري نشست‌هاي کتابخوان با موضوع اقتصاد مقاومتي، برگزاري 4 نشست تخصصي مطالعات اقتصادي- اقتصادمقاومتي، معرفي کتاب در موضوع اقتصاد مقاومتي، 63نشست کتابخانه‌اي و 39 عنوان در قالب موضوعات اصلاح الگوي مصرف و اقتصاد خانواده و ... اقداماتي را انجام داديم.

متوليان يادآور شد: کتابخانه عمومي سازه فرهنگي-اجتماعي است که به دليل ويژگي‌هايي که دارد فقدان نهادهاي اجتماعي جوامع را پوشش مي‌دهد.

وي افزود: کتابخان? عمومي مي‌تواند با ارائ? خدمات،‌ برنامه‌ها و منابع اقتصادي،‌ در پرورش اقتصادي جامعه و اعضاي آن سهيم باشد. نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور با هدف تبديل کتابخانه‌هاي عمومي به فضايي تأثيرگذار در حوز? اقتصاد محلي و ملي و تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، بسته‌اي برنامه‌اي- خدماتي را براي کتابخانه‌ها تعريف کرده است.

متوليان در پايان گفت: در اين بسته‌ امکانات،‌ شرايط،‌ منابع و‌ همکاران مورد نياز آن با جزئيات مشخص شده است. با استفاده از اين بسته‌ کتابخانه‌ها مي‌توانند به مراکزي براي کمک به راه‌اندازي و گسترش کسب و کار تبديل شوند.

سازمان اوقاف و امور خيريه
در ادامه اين نشست محمد مهدي حاتمي معاون حقوقي و اوقافي سازمان اوقاف و امور خيريه با اشاره به اينکه اين سازمان در چهار حوزه در قالب اقتصاد مقاومتي اقدام کرده است، اظهار داشت: اين چهار حوزه به مردمي کردن اقتصاد وقف، درون‌زايي و ارتقاي بهره‌وري وقف، برون‌گرايي (ملي و فراملي) و دانش بنيان کردن اقتصاد وقف تقسيم مي‌شود.

وي ادامه داد: در بخش مردمي کردن اقتصاد وقف ما برنامه‌هايي چون تقويت نقش حاکميتي سازمان با کاهش تصدي‌گري، افزايش سهم بخش خصوصي، تعاوني و مردمي و شفاف‌سازي و تسهيل در دسترسي به اطلاعات طرح‌هاي اقتصادي موقوفات را داريم.

معاون حقوقي و اوقافي سازمان اوقاف با اشاره به برنامه‌هاي اوقاف در بخش درون‌زايي و ارتقاي بهره‌وري وقف يادآور شد: در اين بخش برنامه‌هاي سازمان به ترتيب به تنوع بخشي به سبد درآمدي موقوفات و بقاع متبرکه، محاسبه و بروز رساني شاخص‌هاي بهره‌وري سازمان، برنامه‌ريزي اقتصادي سازمان مبتني بر ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي نسبي وقف،موقوفات و بقاع متبرکه، ارائه الگوي مطلوب اقتصادي براي انواع موقوفات و بقاع متبرکه، حمايت از توليد در طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و دسته بندي اقتصادي موقوفات در راستاي تبديل سرمايه راکد وقف به مولد تقسيم مي‎‌شود.

حاتمي در مورد برنامه‌هاي سازمان اوقاف در بخش برون‌گرايي تاکيد کرد: در اين راستا برنامه‌هاي اوقاف در قالب تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي اقتصادي و مالي کشور در راستاي احياي موقوفات و بقاع متبرکه، تعامل اقتصادي با بقاع متبرکه و اماکن مذهبي خاص، تعامل با سازمان‌ها و موسسات اقتصادي رسمي و مردمي جهان اسلام و توسعه صادرات محصولات حوزه اقتصاد وقف به کشورهاي همسايه و اسلامي بوده است.

وي در مورد دانش بنيان کردن اقتصاد وقف توسط سازمان اوقاف نيز گفت: حمايت از توليد اقتصاد دانش، بسترسازي و تعامل براي توليد دانش اقتصاد وقف خواهد بود.

سازمان سينمايي
در بخش ديگري از اين نشست رمضانعلي حيدري خليلي رييس دبيرخانه شوراي عالي سينما نيز با اشاره به اينکه سينما در قبال اقتصاد مقاومتي وظايفي را برعهده دارد، اظهار داشت: اين وظايف شامل گفتمان سازي، ترويج و فرهنگ سازي، توليد آثار سينمايي با اتکاء به منابع داخلي و افزايش توان و سطح اشتغال‌زايي مي‌شود.

وي ادامه داد: در سي‌و‌سومين جشنواره بين‌المللي فيلم کوتاه 31اثر با موضوع اقتصاد مقاومتي توليد شد، در سينما مستند و تجربه نيز 12 اثر در قالب موضوع اقتصاد مقاومتي بود، همچنين 11 اثر راه‌يافته به بخش مسابقه ملي جشنواره چهارم هم در راستاي موضوع فوق بوده است.

رييس دبيرخانه شوراي عالي سينما يادآور شد: ما در بخش اقتصاد مقاومتي يکسري راهبردهاي اساسي را لازم داريم، از اين ميان مي‌توانيم به ارتقاي جايگاه سينماي ايران در منطقه، گسترش سهم سينماي ايران در بازار جهاني پيام تصويري، ايجاد فرصت مناسب براي فعاليت نيروي انساني متعهد و ايجاد زمينه‌ي رقابت سازنده در گستره‌ ملي اشاره کنيم.

حيدري خليلي تاکيد کرد: در بخش سياست‌هاي راهبردي انجام اقداماتي چون ترويج مصرف فيلم‌هاي ايراني، ايجاد تنوع در روش‌هاي عرضه، به حداکثر رساندن مشارکت کليه‌ي دستگاه‌ها و توجه ويژه‌ به تمامي طيف‌ها و گروه‌هاي سني مي‌تواند به موضوع اقتصاد مقاومتي کمک کند.

وي درباره برنامه‌هاي سال جاري سازمان سينمايي افزود: ما امسال به دنبال حمايت از تجهيز 78 سالن سينماي جديد، استفاده از ظرفيت گروه سينماي هنر و تجربه، کمک به ساماندهي و توسعه فعاليت سينماي کودک و نوجوان، اکران مجموعه مستند پرتره«کارستان»، اعطاي جايزه بهترين فيلم کوتاه و مستند، برگزاري نشست ميان فيلمسازان، ايجاد فرصت بازديد براي فيلمسازان و نخبگان سينما از مراکز و طرح هاي مهم کشور هستيم.

رييس دبيرخانه شوراي عالي سينما در راستاي ديگر برنامه‌هاي سال جاري گفت: حمايت از توليد آثار ارزشمند با محوريت شعار سال، تقويت و توسعه فعاليت سامانه نمايش درخواستي، توليد فيلم تبليغاتي کوتاه با موضوع اقتصاد مقاومتي، کمک به توسعه مراکز ارائه دهنده خدمات نوين لابراتواري و استوديويي، برقراري ارتباط و بهره گيري از ظرفيت معاونت فناوري نهاد رياست جمهوري، تقويت و توسعه سينماي کودک و نوجوان و تشديد مبارزه با عرضه قاچاق و تکثير و توزيع غيرمجاز آثار سينمايي از جمله ديگر برنامه‌هاي ما است.‌

در پايان اين نشست سيد محمدرضا موالي‌زاده دبير دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي با اشاره به اينکه وزارت جهاد کشاورزي در شهريورماه نمايشگاهي در سراسر کشور برگزار مي‌کند اظهار داشت: هر محصول فرهنگي که با رويکرد اقتصاد مقاومتي صورت گرفته در اين نمايشگاه عرضه مي‌شود.

موالي‌زاده يادآور شد: اين نمايشگاه و محصولات آن در هر استان بايد رسانه‌اي شود و براي تحقق هرچه بيشتر اقتصاد مقاومتي بايد در اين موضوع تلاش کرد.

وي در پايان گفت: در اينجا جا دارد که از زحمات بيشمار دکتر شاه‌مرادي تشکر کنيم و آرزوي توفيق بيشتر براي ايشان داشته باشيم.
امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.