خبرنگاران نوجوان با اهالي رسانه همراه مي شوند

خبرنگاران نوجوان با اهالي رسانه همراه مي شوند


تعداد ?? خبرنگار نوجوان همراه با ساير اهالي رسانه رويدادها و اتفاقات سي امين جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان را پوشش مي دهند.

به گزارش ستاد اطلاع رساني سي امين جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان؛ مراحل انتخاب خبرنگاران نوجوان اين جشنواره به پايان رسيد. بدين ترتيب از ميان ??? داوطلب خبرنگاري در سي امين جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان اصفهان، ?? خبرنگار از گروه سني ?? تا ?? سال به پوشش خبري بخش هاي مختلف جشنواره از دريچه نگاه خود خواهند پرداخت.

پس از انتشار فراخوان جذب خبرنگاران نوجوان در سطح شهر اصفهان، نوجوانان ?? تا ?? سال در يک آزمون شفاهي شرکت کرده و بعد از آن در يک آزمون کتبي، اطلاعات عمومي، رسانه اي و سينمايي آن ها بررسي شد. در پايان بعد از ارزيابي هاي گوناگون روز گذشته ?? نوجوان دختر و ?? نوجوان پسر براي خبرنگاري و گزارشگري در جشنواره انتخاب شدند.

اين اقدام با هدف مشارکت هرچه بيشتر کودکان و نوجوانان به عنوان نيروهاي اجرايي و ستادي در جريان برگزاري جشنواره اي متعلق به خودشان صورت مي گيرد.

خبرنگاران نوجوان جشنواره در روزهاي آتي طبق برنامه اي مدون و به طور فشرده در کلاس هاي آموزشي با شيوه فعاليت رسانه هاي مکتوب، مجازي، ديداري و شنيداري آشنا شده و اصول اوليه تصويربرداري، صدابرداري، نور و ساخت گزارش هاي تلويزيوني را مي آموزند.

همچنين?? خبرنگار نوجوان در پنج گروه شش نفره مسئوليت تهيه و پوشش خبري جشنواره را عهده دار خواهند بود. همچنين هريک از اين گروه ها به نام يکي از شهداي مدافع حرم مزين مي شود.

اين بخش با مشارکت ايمنا، پايگاه خبري شهرداري اصفهان انجام مي شود و خبرنگاران نوجوان بعد از آموزش و کسب تجربه در طول جشنواره قرار است به عنوان خبرنگاران محله کارشان را ادامه دهند.

گفتني است سي امين جشنواره بين المللي فيلم هاي کودکان و نوجوانان ? الي ?? تير ماه در شهر اصفهان برگزار مي شود.

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.
-->