مشاوران رييس سازمان سينمايي منصوب شدند

مشاوران رييس سازمان سينمايي منصوب شدند


در حکمي پس از جابجايي مديران و معاونان سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري ، محمد مهدي حيدريان رييس سازمان سينمايي ،\"نصرت الله مرادي\" معاون سابق توسعه مديريت و پشتيباني و \" دکتر سيد مصطفي ابطحي\" مديرعامل سابق موسسه رسانه هاي تصويري را به عنوان مشاوران رييس سازمان سينمايي منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري، در متن حکم\"نصرت اله مرادي \" آمده است:

\"جناب آقاي نصرت اله مرادي؛با توجه به شايستگي از تجربه هاي ارزشمندتان در عرصه مديريت فرهنگي به موجب اين حکم به عنوان \"مشاور سازمان \" منصوب مي شويد؛استفاده از تمام ظرفيت هاي داخلي براي ارائه خدمات مشاوره اي در پيشبرد اهداف و وظايف سازمان مورد انتظار است؛توفيقات روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم.\"

همچنين متن حکم \" دکتر سيد مصطفي ابطحي\" بدين شرح است:

\"جناب آقاي دکتر سيد مصطفي ابطحي؛با توجه به شايستگي از تجربه هاي ارزشمندتان در عرصه مديريت فرهنگي، به موجب اين حکم به عنوان \" مشاور سازمان\" منصوب مي شويد؛استفاده از تمام ظرفيت هاي داخلي براي ارائه خدمات مشاوره اي در پيشبرد اهداف و وظايف سازمان مورد انتظار است؛توفيقات روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم.\"

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.
-->