بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 20 بهمن 1402

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سینمایی با 7 کشور در جشنواره فیلم فجر 42

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سینمایی با 7 کشور در جشنواره فیلم فجر 42