بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 20 بهمن 1402

همراه با جشنواره فیلم فجر 42 | بنیاد سینمایی فارابی

عکاس: ابراهیم حسینی