بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 18 بهمن 1402

ششمین روز جشنواره فیلم فجر 42 در بنیاد سینمایی فارابی

عکس: ابراهیم حسینی