بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 17 بهمن 1402

همراه با جشنواره فیلم فجر 42 | بازدید محمد خزاعی، رئیس سازمان سینمایی از بنیاد سینمایی فارابی

عکاس: ابراهیم حسینی