بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 17 بهمن 1402

همراه با جشنواره فیلم فجر 42 | بنیاد سینمایی فارابی، روز پنجم

عکاس: ابراهیم حسینی