بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 14 بهمن 1402

دومین روز جشنواره بین المللی فیلم فجر در بنیاد سینمایی فارابی

عکس: ابراهیم حسینی