بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 13 بهمن 1402

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز نخست جشنواره فیلم فجردر بنیاد سینمایی فارابی به تماشای فیلمهای جشنواره نشست

عکاس: ابراهیم حسینی