بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 12 مهر 1402

گزارش تصویری نشست خبری دبیر جشنواره و شهردار اصفهان روز چهارشنبه 12 مهر

عکاس: احمدرضا طاهری