بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 11 تیر 1402

برگزاری دومین جلسه شورای سیاستگذاری سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

عکاس: محمد حسن خسروبابایی