بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 07 تیر 1402

دیدار جمعی از منتقدان سینما با مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی

عکاس: الهه کریمی