بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 02 تیر 1402

برگزاری نخستین نشست "پلان زندگی" و نمایش و نقد و بررسی فیلم "کت چرمی"

عکاس: الهه کریمی