بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 19 اردیبهشت 1402

سومین روز برگزاری هفته فیلم چین در بنیاد سینمایی فارابی با رونمایی از نخستین فیلم صامت تاریخ سینمای چین

عکاس: الهه کریمی