بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 15 اسفند 1401

آیین رونمایی از صندوق توسعه فیلم‌های کودکان و نوجوانان

عکاس: الهه کریمی