بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 23 دی 1401

مراسم اختتامیه نخستین رویداد «سینما سلامت» در بنیاد سینمایی فارابی

عکاس: الهه کریمی