بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 17 شهریور 1401

مراسم اختتامیه رویداد جلوه های بصری سینما در بنیاد سینمایی فارابی

عکاس: الهه کریمی