بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 24 مرداد 1401

مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال رسانه‌های سینمایی / 2

عکاس: الهه کریمی