بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 17 بهمن 1400

گزارش تصویری نشست رسانه‌ای فیلم «نگهبان شب» در خانه جشنواره

عکاس: الهه کریمی