بنیاد سینمایی فارابی

تاریخ: 17 بهمن 1400

فارابی میزبان ستاره های فرهنگ و هنر

عکاس: الهه کریمی